Little Accomplishments

Sometimes, especially when you feel exhausted with life, it’s good to stop and look around. Concentrate on the positive. And see the things that we’ve accomplished instead of all that we still have on our to do lists.

Toisinaan, erityisesti silloin jos elämä tuntuu hengästyttävältä, on hyvä pysähtyä ja katsoa ympärilleen. Keskittyä positiivisuuteen. Ja nähdä saavutukset tehtävälistojen sijaan.

Maggie from the blog Dreaming of Guatemala has been doing these Little Accomplishments posts for some time now and I have admired her positivity in them. Here is my SAHM version of little accomplishment and as Maggie says it: “Let’s celebrate all of life’s joys – no matter how small!”

Maggie blogista Dreaming of Guatemala on tehnyt kirjoituksia pienistä saavutuksistaan jo jonkun aikaa ja mä olen ihaillut hänen positiivisuuttaan etäältä. Tässä tulee mun kotiäitiversio näistä pienistä saavutuksista. Niin kuin Maggie sen sanoo: “juhlistetaan elämän pieniä iloja – riippumatta siitä, kuinka pieniä ne ovatkaan!”

It’s only Tuesday but this week I have already… On vasta tiistai mutta tällä viikolla olen jo…

Bought the first Christmas presents! There was a move out sale in one book store and I found some children’s book classics that I got for all of my children. And my sister’s children. And my godson. And.. ok, that was it.

Ostanut ensimmäiset joululahjat! Kirjakaupassa oli muuttomyynti ja löysin joitain lastenkirjaklassikkoja, jotka ostin kaikille meidän lapsille. Ja siskon lapsille. Ja kummipojalle. Ja.. no ok, siinäpä se olikin. 

Harvested the first zucchinis! I told you before (here) that I have hard time keeping my plants alive. But I have found the one plant that survives even at my care. It’s zucchini! My mother planted me a small zucchini sapling this spring and told me to water it well. I didn’t water it. Even once. But thank you rainy summer! I have so many zucchinis I don’t know what to do with them.

Keräsin ensimmäiset kesäkurpitsat! Kerroin aiemmin (täällä), että en tahdo saada millään pidettyä mun kasveja elossa. Nyt olen kuitenkin löytänyt kasvin, joka selviää jopa mun hoidossa. Se on kesäkurpitsa! Äiti istutti meidän pihaan kesäkurpitsan taimen keväällä ja sanoi, että muista vain kastella. En kastellut. Kertaakaan. Mutta kiitos sateinen kesä! Saatiin tosi paljon kesäkurpitsaa. Pitää vaan keksiä, mitä näistä kaikista tehdään. 

Cooked two healthy meals for the family. I mean two out of two days is quite good? At this point of my life, cooking well is not always an option. But here it is, as a proof, my simple chicken salad.

Kokkasin kaksi terveellisestä ateriaa perheelle. Kaksi kahdessa päivässä on aika hyvä, eikö niin? Nykyisessä arjessa ei oikeasti terveellisiä ruokia ehdi aina tehdä, joskus mennään kalapuikoilla. Mutta tässä on todiste, mun simppeli kanasalaatti.

Picked some chanterelles. I have been wanting to go mushroom picking for a month now and today I finally got to the forest. Ok, I had only 15 minutes and I only found some handfuls of them but they were a great base for my second healthy meal of the week which was vegetarian pasta. (I know, pasta may not be the healthiest choice but it didn’t have any cream or other unhealthy ingredients in it)

Keräsin myös kanttarelleja. Oon halunnut mennä kantarellimetsään jo kuukauden mutta tänään vihdoin pääsin. Kieltämättä se oli vaan vartti ja löysin vaan pari kourallista mutta ne kävi hyvin viikon toiseen terveelliseen ateriaan, joka oli vegepasta. (Tiedän joo, että pasta ei ole kaikista terveellisin vaihtoehto mutta tässä ei kuitenkaan ollut kermaa tai muuta epäterveellistä)

Downloaded an app called Momzie. It’s like a Tinder for moms. 😀 I have been chatting with some very nice moms there. It’s such a great idea and a great way to meet new mom friends nearby.

Latasin sovelluksen nimeltä Momzie. Se on niin kuin äitien Tinder. 😀 Olen jutellut muutamien mukavien äitien kanssa siellä. Tämä sovellus on hauska idea ja kiva tapa tutustua muihin lähistöllä oleviin äiteihin.

 

Emptied the laundry basket. It’ll be full in an instant again but I have been doing soooo much laundry the past days that at least at this moment I can say, it’s empty!

Tyhjensin pyykkikorin. Toki se täyttyy hetkessä mutta olen pessyt niiin paljon pyykkiä tässä pari päivää, että ainakin just tällä hetkellä voin todeta, se on tyhjä!

Found some great stuff from sale and flea market! Finding high quality clothes for a low price always makes me unbelievably happy!

Löysin tosi hyviä juttuja alesta ja kirpparilta! Laadukkaiden vaatteiden löytäminen edukkaaseen hintaan saa mut uskomattoman hyvälle tuulelle!

Please let me know your little accomplishment! Jaa ihmeessä omat pienet saavutuksesi!

Have a lovely week! Mukavaa viikkoa!

Mannamaria

6 thoughts on “Little Accomplishments

  1. You are right and we should focus on the things we have done, even if it’s just making the bed in the morning! Kids run us ragged! I actually had a super productive morning because the kids are watching the contractors dig in our yard for a deck they are building.
    Anyways, thank you for visiting my book blog and liking my Stephen King, Mr. Mercedes review. I hope to see you again!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s